Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fodboldlejr for handicappede

Enghaveskolens Venner

Om donationen

Enghaveskolens Venner er en støtteforening knyttet til Enghaveskolen, der er en specialskole for børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Børnene har forskellige handicaps, både fysiske, psykiske og sociale, og flere har multiple handicaps. Flere af eleverne vil meget gerne spille fodbold, men de kan ikke indgå på et almindeligt fodboldhold. Derfor har skolen oprettet et fodboldprojekt, der har kørt de sidste otte år. Med denne donation ønsker støtteforeningen at invitere de 13 elever på en fodboldlejr for at give eleverne nogle positive oplevelser uden for skolen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Enghaveskolens Venner
Støttet beløb
13.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
absolut

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lejeren var en stor succes som ramte alle de ønskede mål. Vi er uendelig stolte af at kunne skabe sådanne ramme for autistiske børn. Tusinde tak for jeres uvurderlige hjælp!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, det tænker vi ikke men man kan helt klart gentage det.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start