Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fodfri symaskine til brugere

Brugerrådet ved Aktivitetscentret Knudepunktet, Vejen Kommune

Om donationen

Knudepunktet er et aktivitetshus, hvor borgere i alderen 60+ og førtidspensionister mødes til aktiviteter og samvær. Knudepunktets brugerråd, der består af syv brugere, en personalerepræsentant og en leder, beskæftiger sig bl.a. med, hvordan den enkelte borger bedst muligt støttes i at bevare en god hverdag og nogle gode leveår. Med donationen kan brugerrådet indkøbe to fod-fri symaskiner, som tekstilværkstedets brugere med funktionsnedsættelser kan bruge. På den måde kan de ældre blive ved med at udføre håndarbejde og ikke mindst være en del af et socialt og meningsfyldt fællesskab.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Brugerrådet ved Aktivitetscentret Knudepunktet, Vejen Kommune
Støttet beløb
9.990 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Symaskinerne bliver brugt flittigt og vi kan allerede se nu at vi kan bruge flere, som gør at flere kan deltage og fastholde deres livskvalitet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fodfri symaskiner bliver flittigt brugt, det er en stor glæde for alle og især for brugere med funktionsnedsættelse af ben og øjne. Brugere kan fortsætte på holdene og nye brugere er kommet til.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tænker ikke vi ville gøre noget anderledes, dog kunne vi godt bruge flere fodfri maskiner, da vi oplever at mange af brugerne har glæde af symaskinerne også til nedsat syn da symaskinen kan tråde sig selv.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår