Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Følgebåd og redningsveste m.m.

Nyborg Sejlforening

Om donationen

Nyborg Sejlforening har igangsat en ny strategi, der sigter på at fastholde ungdomssejlere og få flere voksne medlemmer. Derfor har de indkøbt nye både, som passer bedre til den nye målgruppes ønsker og behov. I den forbindelse har de brug for mere sikkerhedsudstyr og ansøger derfor om midler til indkøb af en følgebåd, en VHF-radio samt otte almindelige og to oppustelige redningsveste.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Nyborg Sejlforening
Støttet beløb
8.799 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter lidt startvanskeligheder med meget lille tro på, fra en del medlemmers side, at en strategiplan ville kunne forbedre klubbens "kultur", åbenhed og villighed til at følge med tiden, må vi konstatere, at stort set alle medlemmer i dag kan se og følge med i de positive forandringer. Ungdomsafdelingen må iværksætte ventelister for interesserede nye optimistsejlere - tidligere tilbageholdende medlemmer er nu medspillere og deltager aktivt i f.eks. realisering af store stævner. Der er ingen tvivl om at strategiplanen nu er forankret og accepteret som fundamentet for en ny udvikling. Klubbens projekt er ikke stationært, men udvikles løbende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet en pæn tilgang af medlemmer i målgruppen, der yderligere forventes øget til august 2016, hvor vi har indgået aftale med Nyborg Gymnasium om et skolesejlads projekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Inge troede oprindeligt på tanken bag skolesejlads og investering i sportsbåde. I realiteten er Gymnasiet meget glade for aftalen om samarbejdet, hvilket ikke havde kunnet realiseres uden sportsbåde, herunder har det vist sig, at en del medlemmer i aldersgruppen 30-50 år + ungdom nu har meldt sig på banen og sejler med i kapsejladser en gang pr uge. Hvad kunne gøres anderledes? Det ved vi faktisk ikke helt endnu - projektet skal ses som flerårigt, og de første positive effekter aflæses i løbet af 2016. I løbet af 2015 oplevede vi for første gang i mange år en lille medlemsfremgang fra 296 til 301. Det samlede strategiprojekt har således foreløbigt givet klubben det skub, at vi har fået vendt medlemsudviklingen og har skabt et godt fundament at arbejde videre på. Klubbens ledelse arbejder kontinuert med udvikling og realisering af mange aktiviteter, bl.a. har vi netop afsluttet et stort Torm Ungdoms Grandprix med stor succes.