Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Før, under & efter afsoning

SSP Odense

Om donationen

Nogle somaliske unge har intet sted at bo og ikke noget arbejde eller uddannelse at tage sig til. Gennem et netværk af mentorer vil SSP i samarbejde med den somaliske kvindeforening SAHAN arbejde for at mindske andelen af somaliske unge, der bliver førstegangskriminelle, og forberede indsatte unge på en kriminalitetsfri tid efter fængslet. Mentorerne vil hjælpe de unge før, under og efter endt afsoning med at finde en plads i samfundet, der ikke indebærer kriminalitet. Denne donation går til ansættelse af en projektleder, der skal stå for den daglige drift af projektet, herunder samarbejde med relevante aktører, organisering og kvalificering af mentorkorpset.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
SSP Odense
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se øverst

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I støttede (rundhåndet) projektet med 1 million, men da det krævede 3,5 millioner kr for at kunne gennemføres, og ingen andre fonde ville medfinansiere, så måtte vi returnere pengene igen. Meget trist da problemstillingen vi gerne ville løse, desværre har vist sig, at være blevet markant værre (flere unge somaliere i fængslerne)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se øverst

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle