Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælp er nabohjælp

Vollsmose Sekretariatet

Om donationen

Beboerne i Vollsmose i Odense er grundet kriminalitet og manglende kendskab til naboer utrygge i området. Vollsmose Sekretariat ønsker med dette projekt at afholde ni førstehjælpskurser for beboerne i området. Dette skal øge trygheden blandt beboerne og skal styrke fællesskabet beboerne imellem. Projektet foregår i samarbejde med det Boligstrategiske Fællessekretariat, Odense Brandvæsen og Helhedsplanen for Vollsmose 2020, og kurserne vil blive afholdt på den lokale brandstation.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vollsmose Sekretariatet
Støttet beløb
94.500 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det at der er sat nye hjertestartere op i området, peger på, at flere kan se nødvendigheden af at kunne betjene en hjertestarter og kunne yde førstehjælp. Der er lige nu stor efterspørgsel på førstehjælp til småbørn. Det sidste førstehjælpskursus var således centreret omkring dette emne. Og det har skabt et godt udgangspunkt ifht at videreføre og udbrede emnet til flere forældre i området fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det primære mål har været at op mod 144 borgere blandt Vollsmoses mangfoldige beboeregruppe skulle lære livreddere førstehjælp. Sekundært har det været et mål at udbrede kursisternes kendskab til Odense Brandvæsen som led i ønsket om at højne trygheden parterne imellem. 75% af førstehjælpspladserne blev besat, og der har fra kursusternes side været ros af kurserne. Så vi er lykkedes meget godt med målene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til projektets mål, synes vi, at vi har ramt rigtigt ved valget af aktiviteter. Vi overvejede løbende og endte også med at justere de enkelte kursers tilmeldingsprocedure, så endnu flere følte et ejerskab for at deltage i kurserne.