Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælp for frivillige

ULF Ferie

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
ULF Ferie
Støttet beløb
91.700 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet ændringer i generelle retninglinjer omkring afholde af førstehjælpskurser har vi haft mulighed for at have endnu fler epå kursus end først antaget. Det betyder at nu er ikke bare hver anden af vores frivillige "klædt på" til at træde til når det kræves. ALLE vores frivillige har nu disse kompetencer. De frivillige oplever, at de er klædt bedre på. At de har en tryghed omkring hvad der skal gøres ved hjertestop, epileptisk anfald eller et almindelige hedeslag. Som feriekoordinator giver det også en vis tryghed at vide at gæsterne er i gode, velinformerede hænder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg tænker at kurset er blevet tilrettelagt på bedst mulige vis, indenfor de rammer førstehjælpsinsturktør uddannelsen nu tillader.. Der var undervisning for alle læringastyper, og stor fokus på at lære det på en måde så det kunne huskes, både med gruppearbejde, wa