Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælp på og ved vandet

Dansk Kano og Kajak Forbund

Om donationen

Med denne donation kan Dansk Kano & Kajakforbund i samarbejde med Dansk Forening for Rosport uddanne deres medlemmer i “Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”, der er Dansk Førstehjælpsråds og Søfartsstyrelsens nye standard for førstehjælp. Tilsammen repræsenterer de to organisationer 37.000 medlemmer inden for bl.a. hav-kajak, kano, SUP og robåde. Projektets kerneidé er at uddanne rosportens aktører i førstehjælp og derigennem også gavne de mange andre danskere, der færdes i nærheden af roernes farvand. Kurserne skal uddanne folk i hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt akut behandling af de skader, som oftest ses i rosporten. Ambitionen er at gennemføre 50 kurser og uddanne 800 frivillige i “Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” for at forbedre trygheden på vandet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Kano og Kajak Forbund
Støttet beløb
922.500 kr., år 2017
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været sværere end ventet at implementere videoerne i materialet, men det øgede fokus har ført til en ny praksis i forbindelse med instruktørkuser, hvor der nu er et øget fokus på førstehjælp i praksis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt samtlige kurser med høj belægningsprocent. Samtlige hjertestartere er uddelt og ophængt rundt om i klubberne. Vi har lavet materiale og holdt inspirationsworkshops om førstehjælp i og omkring bådene i de to forbund.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De opfølgende kurser er ikke voldsomt populære, fordi de ikke er kvalificernede som fx genopfriskningskurser. Derfor kunne man måske med fordel have udeladt fokus på opfølgende kurser til fordel for et øget antal kurser i kerneydelsen - førstehjælp.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart