Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælpskurser

Dansk Atletik Forbund

Om donationen

Siden 1975 er antallet af voksne motionsløbere steget fra 2 pct. til 30 pct. I takt med udviklingen er der også kommet flere arrangerede løb. Kravene til sikkerhed ved afholdelse af motionsløb i regi af MotionDanmark vil i 2015 være skærpede. Dette projekt har derfor til formål at gennemføre 35 førstehjælpskurser fordelt over hele landet. I alt vil 500 frivillige hjælpere til motionsløb rundt om i Danmark blive uddannet i livreddende førstehjælp – til gavn for både løbere, tilskuere og frivillige.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Atletik Forbund
Støttet beløb
400.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dansk Atletik er - på grund af Corona - enormt udfordret på økonomien. Derfor er alle sekundære aktiviteter skåret væk - herunder desværre også muligheden for at finansiere førstehjælpskurser. Heldigvis oplever vi, at en stor del af løbsarrangørerne selv finder ressourcerne til det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afviklet 52 kurser for 416 personer og har derfor markant styrket kompetencerne for frivillige til motionsløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede en stor del af vores mål om at uddanne de frivillige. Derudover var det tydeligt, at løbsarrangørerne oplevede det som et godt og relevant tilbud at kunne give dem. Mange frivillige til motionsløb fandt det relevant at have kompetencer indenfor førstehjælp.