Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælpskursus

Den Integrerede Institution Gørndalslund

Om donationen

Den integrerede institution Grøndalslund har 36 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Grundet besparelser har få af de ansatte været på førstehjælpskursus, hvilket påvirker pædagogernes tryghed, når de er på udflugt med børnene. Donationen går til et førstehjælpskursus til de ansatte i institutionen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den Integrerede Institution Gørndalslund
Støttet beløb
14.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har allerede været tre tilbagemeldinger fra pædagogerne om, at de har haft brug for den opnåede viden med førstehjælp, til at hjælpe i kritiske situationer med børnene. Og at det har givet dem en tryghed/sikkerhed i at kunne give hurtig og rigtig hjælp til barnet i den pågældende situation

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at afholde to kurser, så alle de voksne ansatte havde mulighed for at deltage i førstehjælpsundervisningen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var helt perfekt til at give de voksne en opdateret erfaring med førstehjælp og det var en dejligt med muligheden for at lave to kurser, så alle kunne komme med.