Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælpskursus til KUU-elever

KVUC

Om donationen

KUU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasiet grundet både personlige og faglige udfordringer. Med dette projekt ønsker de at tilbyde alle 273 elever et førstehjælpskursus. Sådan et kursus kan give eleverne selvtillid, motivation til at lære og en tro på, at de kan bidrage positivt til samfundet. Samtidig vil kurserne gavne de unge fremover, hvor mange ønsker at tage en sundhedsfaglig uddannelse.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
KVUC
Støttet beløb
95.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ingen tvivl om, at kurserne har en motiverende effekt. Men det er desværre stadig ikke muligt at oppebære en økonomi, så vi kan tilbyde kurserne uden støtte udefra. Optaget er stadig lavere end normeret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Eleverne har efterfølgende i forbindelse med evaluering sammen med deres undervisere givet udtryk for, at de synes, de havde lært meget og fået nye kompetencer. Vores målgruppe har generelt ikke deltaget i 1. hjælps kurser. De udtrykker selv, at de er blevet mere sikre på, hvordan de skal agere, hvis de befinder sig på et sted, hvor der sker en ulykke. Eleverne er glade for at have fået et anerkendt bevis, som også kan bruges på deres CV, når de efterfølgende eventuelt skal ud og søge job. Som uddannelsesinstitution lægger vi vægt på at give eleverne en bred vifte af kompetencer med - herunder førstehjælpskurser - for at give dem de bedste muligheder for at klare sig i deres videre forløb, hvad enten det drejer sig om job eller uddannelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi bør i højere grad tilbyde kurserne på tværs af årgange, så flere opnår kompetencerne.