Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fokus på sanserne hos demente

Helsingegården PlejeGribskov

Om donationen

Solstien på Helsingegården er en skærmet enhed med 14 beboere ramt af demens. Beboerne kan have svært ved at mærke kroppens signaler og kan opleve uro, angst, stress og være udadreagerende. Donationen går til to sansestimulerende gyngestole, der kan hjælpe med at berolige beboere med uro og adfærdsforstyrrelser og omvendt øge sansestimuleringen hos passive beboere.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Helsingegården PlejeGribskov
Støttet beløb
120.760 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle personaler der har deres gang på Solstien er blevet tilbudt introduktion af stolen. De er en fast del af plejen og allerede nu første løsning, hvis en beboer mistrives, og der er mulighed for at tilbyde dem sansegyngestolen. Stolene er taget virkelig godt imod, af både beboere, personale og pårørende. Den lokale ugeavis har lavet en artikel omkring støtte til projektet, som flere pårørende har kommenteret positivt på. Vi ønsker os sansegyngestole til alle afdelinger på plejecentret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle beboere er blevet tilbudt at prøve sansegyngestolen, og bliver fast tilbudt den, i det omfang de selv ønsker og som personalet fagligt vurderer vil kunne bidrage positivt til deres hverdag. Flere beboere er meget glade for sansegyngestolen og søger den selv, de finder ro og velvære ved at bruge den. To beboere har fået øget deres arousal, og er nu mere vågne til at kunne deltage i madsituationer og i fælleskabet på afdelingen. En beboer råber nu mindre og den faste vagt er afsluttet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, ovenstående har virket fint, og der er vurderet af personalet hvilket program der skulle tilbydes beboren når de sad i sansegyngestolen. Det har været svært at lave et fast skema for beboerne, da der sker mange aktiviteter på afdelingen og i huset, derfor bliver besøget i stolen tilpasset ind i hverdagen og efter behov, men altid med udgangspunkt i hvad der er aftalt fx. 2-4 gange om ugen.