Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Folkemøde Kalundborg i Høng

Folkemøde Kalundborg i Høng

Om donationen

På Folkemøde Kalundborg i Høng mødes områdets borgere til debat og aktiviteter på en række foreningsstande, ligesom skoler, ungdomsuddannelser, biblioteker og andre kan have en stand og vise deres aktiviteter. Derudover er der fire debattelte med 15-20 politiske debatter i løbet af dagen. Målgruppen er unge, voksne og ældre, der både kan bruge dagen til at lytte eller deltage i debatter og til at mødes med andre fra området. Donationen er et tilskud til afholdelse af Folkemøde Kalundborg, så der kan lejes debattelte og engageres oplægsholdere.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Folkemøde Kalundborg i Høng
Støttet beløb
20.000 kr., år 2023
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Folkemødet er blevet en tradition, som der bliver set frem til i byen. Mange glæder sig til at mødes og have tid til at debattere eller bare få en god snak. At der er sat nogle timer af, hvor man kan besøge forskellige foreninger eller blive inspireret af en god debat. Det er ikke længer "hvis der bliver folkemøde", men "når der bliver folkemøde", så mødes vi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kom mange til debatterne. Der var en god dialog ved debatterne. Der kom også mange på besøg ved standene, så der var en god og livlig, debat og samtale rundt om på pladsen hele dage. Mange fortæller efterfølgende, at det var en god oplevelse, at få mødt så mange af de øvrige borgere i byen. Det er en dag, hvor der er plads til alle og alle har mulighed for at blive hørt i en tryg ramme, hvor man respekterer hinanden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi prøver at udvikle på folkemødet hvert år. I år havde vi for første gang debatter samtidig med underholdning på scenen. Så der var liv alle steder hele tiden. Vi skal gøre mere for at alle foreningsstandene får mulighed for at blive bedre præsenteret. Vi skal arbejde på at udvikle debatformen, så det bliver en mere livlig debatform og som inddrager publikum.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati