Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fontænehusets UngeNetværk(FUN)

Fontænehuset Frederikshavn

Om donationen

Fontænehuset i Frederikshavn er et klubhus og socialt arbejdsfællesskab for psykisk sårbare over 18 år. Her er der plads og rum til at skabe udvikling og indhold i livet gennem frivilligt arbejde, struktur og fællesskab. Med denne donation skal tilbuddet gennem en særlig udviklingsindsats introduceres og synliggøres for flere psykisk sårbare unge i alderen 18 til 30 år i området, der er tilknyttet den Kommunale Ungeenhed. Hensigten er, at de unge ved deltagelse i Fontænehusets mange aktiviteter vil udvikle deres ressourcer og kompetencer, så de kan deltage i ordinære uddannelsesforløb, rehabiliterende tilbud eller opnå tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Fontænehuset Frederikshavn
Støttet beløb
811.545 kr., år 2020
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke formået at lave en endelig bæredygtig samarbejdsaftale. Dette skyldes at der fra statens side fokuseres på at Jobcenter/ungeindsats skal tage udgangspunkt i IPS modellen. Og dermed i højere grad give ansvaret for engagere i og invitere til fællesskab hos arbejdsgivere. Vi oplever at der er en stor gruppe der har behov for en blidere tilgang inden de er klar til at indtræde på arbejdsmarkedet. Vi bliver dog stadig prioriteret som samarbejdspartner og der bliver henvist hertil fra KUI

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har etableret supergode forløb - hvor også en del unge er kommet videre i hhv. praktik, job eller uddannelse (se den uddybende rapport) - et andet mål var at etablere et varigt tilbud her er vi stadig ikke helt i mål da vi ikke har sikret midler til fortsat at kunne fokusere indsatsen til denne målgruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til Fontænehusets hverdag - mener vi at vi har brugt de tilgange og metoder der har givet bedst mening for os. Vi kunne have haft endnu mere fokus på den opsøgende del - ift de øvrige kommunale institutioner.