Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Foodbank Kolding

Blå Kors Danmark

Om donationen

I Kolding har Blå Kors siden 2018 på forsøgsbasis indsamlet og uddelt overskudsmad til bl.a. familier med behov for fødevarehjælp. Frivillige henter op til 1 ton mad om ugen hos Lidl, Rema og en bager. Noget af maden bliver anvendt i FamilieNetværk Kolding og Nærværket, og resten pakkes i kasser og deles ud til 30 familier og voksne. Med denne donation vil Blå Kors systematisere aktiviteterne i projekt Foodbank Kolding, så der er mulighed for at indsamle mere mad. Over de næste to år ønsker Blå Kors at indsamle 100 tons overskudsmad årligt og uddele det i madkasser til cirka 50 socialt udsatte familier og voksne samt fokusere på madpakker til udsatte børn. Modtagerne af madkasser og madpakker inviteres til at blive en del af FamilieNetværk Kolding og Nærværket, så de kan indgå i positive sociale fællesskaber og få hjælp til at tage ansvar for eget og andres liv. Unge frivillige fra uddannelsessteder i Kolding forventes at blive en del af projektet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Blå Kors Danmark
Støttet beløb
988.471 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet corona nåede vi ikke helt i mål med forankringen af projektet. Vi har en god flok frivillige, hvor under og umiddelbart efter corona har været meget udskiftning. Først helt i slutningen har vi kunnet samle og fastholde en større gruppe. Vi lykkedes ikke med at skabe egenfinansiering som ønsket, da vores genbrugsbutik startede midt under corona. Dette er også en af grundene til den fornyede ansøgning/bevilling ID: 157619 om at fortsætte og udvide projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet blev kun delvis indfriet, da vi fra projektets start har været udfordret af corona. Vi kunne ikke kunne gennemføre så alle aktiviteter, bla. ”madpakker til fattige børn”, og det bevirkede, at den centrale brobygning til vores øvrige sociale tilbud ikke fik luft under vingerne før helt til sidst. Vi fik mulighed for at strække midlerne til udgangen af 2022. Noget blev gennemført med reducerede udgifter, andre aktiviteter blev kun delvist gennemført. Se vedhæftede evaluering.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad valgte vi de rigtige aktiviteter. Dog blev vi ramt af corona, så alle forudsætninger måtte gentænkes. Med hjælp fra Trygfondens akut-pulje fik vi under corona mulighed for at gennemføre udendørs maduddelinger, men vi kunne ikke gennemføre vores øvrige sociale aktiviteter. Vi mener, at man med fordel kunne have inkluderet flere sociale aktiviteter i projektet fx fællesspisning og besøg af kok, der forklarer, hvordan man bedst benytter overskudsmaden.