Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældregruppe i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri

Om donationen

Donationen går til at undersøge effekterne af mentaliseringsbaseret behandling til forældre med psykisk sygdom. Børn af forældre med psykisk sygdom har en højere risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom. Derfor er det afgørende, at forældrene får den rette og rettidige hjælp, så forældrenes sygdom påvirker børnene mindst muligt. Et fælles problem for mange forældre med psykisk sygdom er nedsat evne til at mentalisere, hvilket er evnen til at forsøge at forstå sit barn ved at sætte sig ind i barnets tanker og følelser. Forskning har påvist, at man godt kan optræne mentalisering hos forældrene, og at det har positive effekter for børnene. Forskerne vil derfor afprøve en 12 ugers forældreindsats kaldet ’The Lighthouse MBT Parenting Program’, som er en mentaliseringsbaseret behandling, der i mindre pilotstudier har vist lovende resultater. Forventningen er, at interventionen bl.a. vil reducere psykiske problemer hos barnet efter behandling samt forbedret trivsel hos hele familien. 8 forældre med psykisk sygdom, som har børn i alderen 2-11 år skal deltage, og viser indsatsen gode resultater, skal den afprøves i større skala. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra University College London og Mette Væver, der er professor ved Københavns Universitet og specialist i små børns mentale sundhed.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Hovedstadens Psykiatri
Støttet beløb
270.375 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Meget godt. Stor interesse blandt forældre og behandlere

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik gennemført piloten, men fik ikke lavet opfølgende undersøgelser 6 måneder senere, men kun efter behandlingen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mindre testbatteri

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start