Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældrenetværk Sentudviklede

Ligeværd

Om donationen

Sent udviklede unge har ofte en række problemer, som ikke gør sig gældende for deres jævnaldrende. De har særlige sociale og faglige behov, der medfører, at de ikke kan følge med i skolen og i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge. Det kan ofte føre til stor fortvivlelse især ved afslutningen af grundskolen, da de sent udviklede unge ofte ikke har en idé om, hvad de har af muligheder. Ligeværd er en forening, der tilbyder sent udviklede voksne og unge et fællesskab i trygge rammer, hvor de kan udvikle deres kompetencer. De unge er en del af en afdeling under Ligeværd kaldet Unge for Ligeværd (UFL), som er et nyt projekt, der har til formål at opbygge et forældrenetværk for sent udviklede unge, der står til at forlade grundskolen. Gennem grupperne vil forældrene blive klædt på til at hjælpe de unge videre frem i livet ved at fokusere på det faglige indhold, de unge selv kan klare. Hver klub vil have en vejleder fra Unge for Ligeværd tilknyttet, der vil stå for de indledende møder og fungere som ankermand. De primære temaer vil være den unge, familielivet og netværk. Donationen går til afholdelse af forældrenetværksforløb i tre år.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ligeværd
Støttet beløb
450.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den store interesse i vores arrangementer har vist os, at vi har ramt et godt koncept. Bestyrelsen har derfor besluttet at planlægge yderligere to arrangementer i foråret og to i efteråret 2024. Vi er endvidere ved at undersøge muligheden for at Coach Mette Drejer kan facilitere det lille netværk. Mette faciliterer også familienetværk via SIND og er en dygtig facilitator. Så vi afsøger om hun kan facilitere et eller to mindre, dialogbaserede netværk *8 møder i løbet af 2024.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter to seminarer i 2019, skiftede vi strategi pga. Covid og etablerede webinarer i samarbejde med dygtige fagfolk. I dag ligger en lang række webinars om relevante emner for forældre til børn og unge med handicap frit tilgængeligt for alle på www.foraeldrenettet.dk. Tryg hjalp os i 2022 med at udbringe kendskabet hertil på landsplan. I foråret 2023 startede vi seminare igen og har nu med succes holdt 4 faglige foredrag med efterfølgende fin debat og ialt ca 400 deltagere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
· Fordi vi har oplevede så stort et behov for samtale, har vi besluttet os til også at opstarte et mindre forældrenetværk, for de deltagere, der var interesserede. Vi har således også holdt 3 netværksmøder med 12-16 deltagere i løbet af efteråret.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start