Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældrenetværksgrupper

Bedre Psykiatri

Om donationen

Bedre Psykiatris lokalafdeling i Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs arbejder for at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge. At være pårørende til en psykisk syg kan være udfordrende, og der kan være tabuer forbundet med det. Med denne donation ønsker lokalafdelingen at oprette netværksgrupper til forældre, hvor de kan dele deres erfaringer og få redskaber til at håndtere hverdagen med et psykisk sygt barn. Donationen går til to netværksgrupper, som omfatter informationsmøder og et månedligt møde à to timer med deltagelse af 10 forældre.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
56.000 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Helsingegruppen, som startede i 2018 mødes fortsat - også til sociale sammenkomster for hele familien. Hillerødgruppen, som startede i 2019, mødtes et par gange derefter. Allerødgruppen sluttede i efteråret 2020 og har derefter mødtes et par gange. Vi har været behjælpelig med booking af mødelokaler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes, idet vi endte med at danne 3 grupper: Helsinge, Hillerød og Allerød, som efter gruppeforløbet fortsatte med at mødes, selvom 2020 har været præget af corona restriktioner. Helsingegruppen er fortsat i kontakt med hinanden, enten i mindre grupper eller telefonisk, Hillerødgruppen har efterfølgende haft et par møder, og Allerødgruppen, hvor forløbet sluttede i efteråret 20 har også haft et par møder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi justerede antallet af gruppemøder til 8, og tilbød i stedet 2 yderligere møder med terapeut for at fremme den fortsatte kontakt. Men begge grupper fravalgte dette. Det gav os mulighed for at danne endnu en gruppe i Allerød, hvor det lykkedes trods corona restriktioner at gennemføre alle 8 møder i 2020. Under nedlukningen blev der gennemført et virtuelt møde med 2 deltagere, men vi må konstatere, at det kan være svært for børnefamilier at holde virtuelle møder hjemmefra.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv