Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældrenetværksgrupper

BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

Om donationen

Det er ofte svært for forældre at stå alene i rollen som pårørende til et barn med psykiske vanskeligheder. Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende har siden 2007 afviklet netværksgrupper for forældre, og organisationen oplever en stor efterspørgsel på netværksgrupperne, som de ikke er i stand til at imødekomme. Med denne donation ønsker Bedre Psykiatri at hjælpe endnu flere familier, som gennem netværksgrupper vil få redskaber til at håndtere deres nuværende livssituation. Helt konkret skal der etableres 12 netværksgrupper frem til slutningen af 2021 i Furesø, Ballerup, Gladsaxe og Herlev. I hver gruppe vil der være 8-12 forældre, som mødes cirka 12 gange afhængigt af gruppens behov, og der vil være en psykoterapeut til stede. Tilbuddet om deltagelse i grupperne vil ske gennem information i børne- og ungdomspsykiatrien og i kommunernes familieafdelinger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende
Støttet beløb
348.600 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I slutningen af projektperioden har vi oplevet, at de fleste grupper fortsætter som selvkørende grupper, delvis supporteret af lokalafdelingen. Corona-nedlukningen i 2020-22 var ikke befordrende for forankring af grupperne. Dertil kommer, at deltagersammensætningen i nogle grupper kan gøre en overgang til selvkørende grupper besværlig/umulig. Grupperne målrettet forældre med etnisk minoritetsbaggrund kræver ekstraordinære indsatser både til rekruttering, fastholdelse og opfølgning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har etableret og gennemført 13 forældrenetværksgruppeforløb. Vi har lige som mange andre været udfordret af corona-nedlukningerne i perioden marts 2020 - april 2022, hvorfor projektperioden blev forlænget med to år. Deltagernes vurdering af udbyttet af forløbene ligger på 4,6 (på en skala fra 1-5). Deltagernes vurdering af opnåelse af nye redskaber ligger på 4,0. Dialogen mellem netværkslederen og deltagerne ligger på 4,8.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet er de valgte aktiviteter de rigtige, såvel rekruttering af deltagere, gennemførelsen af aktiviteterne og resultatmål for forældrene til børn og unge med psykiske vanskeligheder. I forhold til de almindelige forældrenetværksgrupper er der en udfordring i få kommunale faglige repræsentanter til at medvirke - det skal der arbejdes mere med. I forhold til forældrenetværksgrupperne med etnisk minoritetsbaggrund er der udfordringer med rekrutteringen, som kræver ekstraordinære indsatser.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet