Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældrenetværksgrupper

Bedre psykiatri

Om donationen

Bedre Psykiatri i Ringsted/Sorø arrangerer samtalegrupper, foredrag og afvikler netværksgrupper for forældre til børn og unge med psykiske problemer. Netværksgrupperne har til formål at hjælpe familierne, som oplever en hverdag, der ofte er præget af stress, konflikter, følelsesmæssige op- og nedture, svære situationer og mismod. Forældrene møder ligesindede og får nogle redskaber til at tackle de forskellige udfordringer – både i forhold til barnet med psykiske problemer, men også indbyrdes, mellem eventuelle søskende og i forhold til offentlige myndigheder. Denne donation går til oprettelse af tre nye forældrenetværksgrupper.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Bedre psykiatri
Støttet beløb
92.400 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er ikke lykkedes, men der er skabt kontakt til frivilligcenter, terapeut og deltagerne imellem, som skaber mulighed for at forankring kan lykkes på sigt i Sorø/Ringsted.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1 gruppe ud af 3 blev gennemført. Gruppen mødtes 10 gange over en periode på 3 måneder. 7 forældre deltog. Vi har fået evaluering fra 5 af deltagerne, som viser at mål om mindre stress, egenomsorg, øget mental trivsel og nye redskaber og positiv indvirkning på nærerelationer er indfriet. Indholdsmæssigt vil vi bedømme det til 8, men grundet der kun er 1 gruppe ud af 3 som er blevet til noget, har vi bedømt det til 4. Grundet til det er at lokalafdelingen Ringsted/Sorø lukkede inden opstart.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ikke afholdt infomøde, da lokalforeningen lukkede før opstart. Fremover vil vi i Bedre Psykiatri landsforeningen have større fokus på lukningstruet lokalafdelinger, der søger projekter, og støtte op så mål og aktiviteter opnås bedre.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet