Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældretræning til skrøbelige nybagte familier

Københavns Universitet

Om donationen

Forældres evne til at være omsorgsfulde er afgørende for et lille barns trivsel og udvikling. TrygFonden støttede for to år siden et stort lodtrækningsforsøg med 300 socialt udsatte nybagte forældre. Forsøget, der stadig er i gang, skal undersøge effekten af forældretræning i regi af den almindelige sundhedsplejerskeordning. Målet med træningen er at øge forældrenes evne til at se og forstå deres lille barns følelsesmæssige behov og imødekomme disse på en omsorgsfuld måde. Denne donation skal bruges til at supplere forsøget med en omfattende procesevaluering, der skal afdække, hvilke dele af forældretræningen der virker for hvilke familier og hvornår - herunder også hvilke familier, der ikke har gavn af træningen og hvorfor. Resultaterne vil være vigtige for den fremtidige implementering og videreudvikling af forældretræningsprogrammet, så det hjælper de udsatte familier bedst muligt.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
3.758.088 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
RCTet blev gennemført og blev modtaget godt fra forældrene. Vi havde en relativ høj dropout-rate igennem projektet (15% i COS-P-gruppen og 31% i kontrolgruppen) nok grundet familiernes status som risiko for mental mistrivsel. Vi indførte derfor flere tiltag under interventionen for at fastholde familiernes interesse i at deltage, hvilket lykkes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Interventionen er blevet leveret som planlagt i projektet til 296 familier , og vi er i gang med at udføre analyser af hvilke faktorer, der har betydning for, om interventionen virker eller ej.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I kontrolgruppen havde vi en stor procent (31%) dropout, så i løbet af projektet indførte vi flere tiltag for at fasthold deltagerne.