Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forankring af sikkerhedskultur

Søsportens Sikkerhedsråd

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal forankre sikkerhedskulturen i lokale sejlsports- og fiskerforeninger samt nationale organisationer for at nedbringe antallet af ulykker på vandet. Formålet med projektet er at forankre sikkerhedskulturen dybere i de lokale klubber. Til en begyndelse rekrutteres fem sejlerklubber og fem fiskerklubber, og i samarbejde med dem udvikles redskaber og metoder til forankring af sikkerhedskulturen. Ved projektets slutning vil ca. 50 klubber være tilknyttet projektet. Målet er, at der ses en faldende tendens i antallet af drukneulykker i Danmark. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har gennem en årrække samarbejdet om indsatsen ”SejlSikkert” med det formål at nedbringe antallet af druknede i forbindelse med fritidsaktiviteter på havet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Søsportens Sikkerhedsråd
Støttet beløb
6.000.000 kr., år 2020
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den lokale forankring med lokale ambassadører og instruktører er lykkedes til fulde. Det kræver dog flere ressourcer at vedligeholde og fastholde niveauet hos lokale ildsjæle end der var afsat, hvorfor vi har set en afmatning i engagement over tid.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i 2023 set et historisk lavt antal druknede i forbindelse med vandsport. På trods af at ca. 1 million danskere dyrker vandsport, og at tallet er steget efter pandemien, så var der kun 5 druknede i 2023. Slutevalueringsrapporten vil vise, at vi har nået vores målsætning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have valgt en mere målrettet kampagneindsats med et bureau, der havde større forståelse for vandsport generelt.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand