Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forbedre syges livskvalitet

Palliativt Frivilligt Netværk

Om donationen

For at forbedre livskvaliteten for døende patienter har Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn modtaget en donation, der går til kompetenceudvikling af netværkets frivillige og til ansættelse af en koordinator. Flertallet af ældre ønsker at dø i eget hjem, men det er ikke altid muligt, fordi den døende og de pårørende mangler hjælp til at gennemføre et krævende terminalt sygdomsforløb. Det skønnes, at 100-120 uhelbredeligt syge på Fyn på årsbasis vil efterspørge en frivillig indsats i forbindelse med et palliativt forløb i eget hjem.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Palliativt Frivilligt Netværk
Støttet beløb
300.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at forankre projektet med kompetenceudvikling for de frivillige og høste anerkendelse for de frivilliges indsats over for de uhelbredeligt syge. Bestyrelsen og den daglige koordinator gør alt for at fastholde og videreudvikle projektet i takt med behovet, som synes at være stigende. Projektet er stadig unikt, idet der ikke er tilsvarende frivillige organisationer i Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi opnåede i 2018, at frivillige var ude 749 gange i eget hjem (mål for 2018: 700-900) hos 110 uhelbredeligt syge. Derudover har 2-3 frivillige været tilknyttet Palliativt Sengeafsnit på Odense Universitetshospital. Vi gennemførte i 2018 uddannelse og efteruddannelse af 48 frivillige (15 mænd og 33 kvinder) i alderen 23-83 år. Mål for 2018: 50, på længere sigt: 50-60 frivillige). Vi mener således, at vi således at vi har nået vores 2018-mål næsten 100%, og forventer også at vi i den kommende tid kan realisere de længeresigtede mål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selv om vi i 2018 fik 50% flere frivillige mænd (nu 15), ville vi gerne have haft flere mænd som frivillige. Vi ville også gerne have haft flere besøg hos uhelbredeligt syge børn i Region Syddanmark, men det er noget vi kun i meget lille grad kan påvirke.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start