Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forbedring af 1-1-2 vejledning

Region Hovedstaden

Om donationen

Tiden er knap, når en person falder om med hjertestop. Altafgørende for personens overlevelse er, at der hurtigt bliver ringet 1-1-2, at der hurtigt igangsættes hjerte-lungeredning og at der hurtigt bliver hentet og brugt en hjertestarter. Simulationsstudier har vist, at 1-1-2 vejledningen bliver bedre, hvis dispatcherne, som tager imod opkaldet, kan se personen i den anden ende af røret og de umiddelbare omgivelser. Mange steder i det offentlige rum er opsat overvågningskameraer. Dette projekt vil undersøge, hvorvidt en kombination af videooptagelser af rigtige hjertestop og genafspilninger af de oprindelige alarmopkald, som de selv har håndteret, kan bruges til at træne 1-1-2 dispatcherne. Formålet er at gøre 1-1-2 dispatchernes vejledning endnu bedre samt undersøge de teknologiske muligheder for på sigt at bruge overvågningskameraer i det offentlige rum til at erkende hjertestop og i sidste ende redde liv.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Hovedstaden
Støttet beløb
356.395 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har brugt fundene fra dette studie til at arbejde videre med ideen og implementeringen af live video til den sundhedsfaglige ved 1-1-2. Overvågningskamera er begrænset, så vi har i stedet arbejdet videre med live video fra indringers smartphone.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik interviewet og analyseret de sundhedsfagliges situationsbevidsthed og holdning til at modtage visuel informationer i tilfælde af et 1-1-2 alarmopkald omhandlende et hjertestop. Vi har efterfølgende implementeret live video fra indringers smartphone i tilfælde af rigtige hjertestop.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formentlig men ikke nået nævneværdigt.