Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebygge dødsfald i vandet

Sejlklubben Snekken Vordingborg

Om donationen

Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Sejlklubben Snekken Vordingborg
Støttet beløb
11.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ingen tvivl om at projektet har ændret ved undervisningen i sejlklubbens sejlerskole. Projektet har desuden sat tanker igang hos bådejerne i sejlklubben, især dem hvor fribordet er højt. Her har og er flere igang med at planlægge, hvordan en bevidstløs person kan bjærges ombord i egen båd. Både besætninger bestående af såvel unge som midaldrende ægtepar er blevet særdeles opmærksomme på vigtigheden at have planlagt og gennemtænkt en sådan rednings situation inden man sejler ud på vandet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har over to sejlsæsoner haft alle elever på voksensejlerskolen igennem teknikken med at bjærge rednings-dukken ved hjælp af en fok, hvor skolebåden har ligget fortøjet på sin faste plads. Vi mangler at tage dukken med til havs og udføre mand-over-bord manøvre. Dette planlægges at indgå fast i sejlerskolens undervisning i fremtiden. Men både elever og instruktører har givet positiv tilbagemelding på undervisningen med rednings-dukken. Samtidig har sejlklubbens bådejere fået tilbud dukken til at prøve bjærgning fra egen båd. Dette har været en øjenåbner for en del af bådejerne, som har gjort sig tanker om hvordan en person faldet over bord skal bjærges.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundlæggende er det vor opfattelse, at vi som udgangspunkt ikke kunne have præsenteret det anderledes, idet vi har haft henvendt os til sejlklubbens medlemmer, sejlerskolen, præsentation ved Havnens Dag i 2016 og 2017, søspejderne og Kajak og Roklubben. Og presseomtale i forbindelse med Havnens Dag.