Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebygge ensomhed

Ung i Gladsaxe- Gladsaxe kommune

Om donationen

Ung i Gladsaxe har etableret tilbuddet ”Louisiana pigerne” til udsatte unge piger, der har brug for særlig støtte. Projektet har til formål at samle piger, der har forskellige grader af sårbarhed, og skabe et fællesskab, som bygger på kunst- og kulturaktiviteter og arrangementer. Donationen gør det muligt at tage på ture rundt i landet for at opleve og skabe et fællesskab blandt pigerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ung i Gladsaxe- Gladsaxe kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende taget nye piger ind i projektet, og vi er blevet synlige for den kommunale familieafdeling og sundhedsplejerskene på skolerne, som oplever at der efter coronaen er stort behov for et projekt som LouisianaPigerne Vi har stadig kontakt med de piger, der har forladt folkeskolen, og pigerne er beviste om hvor de skal henvende, sig hvis de møder udfordringer i deres ungdomsliv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pigerne har deltaget stabilt og nye venskaber er blevet skabt. Pigerne har opnået et større selvværd ved at opleve sig som del af et fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennem hele projektet gjort det, som vi synes tjente gruppen bedst. Vi sidder ikke tilbage og tænker på, at der var noget vi skulle have gjort anderledes. Vi er åbne hvis de unge eller andre kommer med ideer.