Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebyggelse af fødselsskader

Odense Universitetshospital

Om donationen

Ved tre-fire pct. af alle fødsler i Danmark får kvinden store bristninger i mellemkødet. Det kan føre til alvorlige gener for kvinden på både kort og lang sigt, som blandt andet kan være smerter, inkontinens og forringet livskvalitet. Undersøgelser viser, at man ved at beskytte mellemkødet under fødslen kan forebygge, at der sker store skader, og i Danmark og Norge har det betydet, at antallet af store bristninger er halveret. På Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus anvender man den nye metode og oplærer jordemødre og læger gennem orienteringsmøder, fantomtræning og sidemandsoplæring ved fødsler. Dette har resulteret i, at antallet af store bristninger er reduceret med en tredjedel. Dette projekt skal sikre, at der fortsat sker en opkvalificering af læger og jordemødre, samt at der kan indkøbes det rette udstyr til undervisningen. Samtidig skal der udarbejdes retningslinjer for særlig risikofyldte fødsler, fx fødsler, hvor der anvendes sugekop. Målet er at reducere andelen af kvinder på Odense Universitetshospital, der oplever store bristninger, fra de nuværende 2,9 pct. til 1,5 pct., hvilket svarer til 45 kvinder om året. Endvidere skal metoderne forankres på de årlige tværfaglige færdigheds- og teamtræninger for alle ansatte.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Universitetshospital
Støttet beløb
526.202 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i høj grad opnået forankring af projektet i afdelingen. Senest har afdelingsledelsen besluttet, at det fremadrettet bliver et krav, at alle jordemødre og læger hvert andet år skal træne færdigheder i skånsom forløsning ved fødsler med og uden sugekop. Endvidere skal alle læger certificeres i suturering af sphincterrupturer. På den måde kan vi optimere den faglige kvalitet både i forhold til forebyggelse og behandling af sphincterrupturer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mål 1: I løbet af projektperioden har 80 % af jordemødrene og 60 % af lægerne ved OUH, Odense gennemgået tværfaglig obstetrisk teamtræning i skånsom forløsning ved fødsler, der afsluttes med sugekop. Alle jordemødre er certificeret i støttende håndgreb ved spontane fødsler. Kun en mindre gruppe af læger har deltaget i undervisning i støttende håndgreb ved spontane fødsler. Mål 2: I 2014 pådrog 2,9 % af de kvinder der fødte vaginalt sig en ruptur af endetarmens lukkemuskel. I 2016 og 2017 er andelen reduceret til 1,7 %. 2016: 3318 vaginale fødsler, heraf 58 med sphincter ruptur 2017 (3 første kvartaler): 2466 vaginale fødsler, heraf 43 med sphincter ruptur. Målet om en halvering fra 2,9 % til 1,5 % var estimeret ud fra den præmis, at alle klinikere havde erhvervet de nye kompetencer. En del af vores klinikere mangler stadig at gennemgå kompetenceudviklingen. Når dette er gennemført, er det meget plausibelt, at vi vil indfri målet om en halvering i den samlede andel sphincterrupturer. De fleste sphincterrupturer opstår i forbindelse med første fødsel. Nationalt monitoreres fødestedernes faglige kvalitet bl.a. på andelen af sphincterrupturer hos førstegangsfødende. Denne frekvens er for OUHs vedkommende reduceret fra i 2014 at ligge på 5,6 %, til 4,1 % i 2016 og 3,1 % i 2017 (årsrapporter fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler dækker perioden fra 1.9 det ene år til 31.8 følgende år - derfor har vi allerede nu resultaterne fra 2017).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vurderingen, at det er de rette aktiviteter, der er valgt. Det har dog kun periodevis været muligt at prioritere proces- og resultatmonitoreringen, da vi har været begrænsede af, at monitoreringen har skullet foregå manuelt. Dette kunne med fordel have været indtænkt bedre fra projektets start. På samme vis ville det have været en styrke for projektets fremdrift og gennemførelse, såfremt der havde været afholdt et tværfagligt kick-off møde, hvor der var blevet skabt en brændende platform.