Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forebyggelse ifølge danskerne

Mandag Morgen Innovation Aps

Om donationen

Direktør Astrid Læssø Christensen, Mandag Morgen Innovation Aps, har modtaget 2.158.250 kr. til et projekt, der skal undersøge, hvordan man bedst udvikler forebyggelsesindsatsen mod livsstilssygdomme som fx diabetes og kronisk obstruktiv lungelidelse. Mange danskere dør hvert år af livsstilssygdomme, ligesom vi har fået øget viden om sammenhængen mellem mental sundhed og udviklingen af psykiske og fysiske lidelser. Der bruges enorme summer på at behandle og lindre effekterne af usund levevis, men mindre på forebyggelse. Mandag Morgen har tidligere sammen med TrygFonden gennemført to undersøgelser, der fastslog, at danskerne i vid udstrækning går ind for forebyggelse. Dette projekt bygger videre herpå og skal afdække danskernes holdninger, opfattelser og ønsker til forebyggelse på sundhedsområdet. Det vil således blive belyst, om danskernes holdninger til forebyggelse har ændret sig gennem de senere år. Resultaterne skal sætte forebyggelse på dagsordenen, bidrage med oplysning og ny viden til de relevante aktører samt anvendes til en målrettet udvikling af forebyggelsesindsatsen i Danmark. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Mandag Morgen og TrygFonden.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Mandag Morgen Innovation Aps
Støttet beløb
2.158.250 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rapporten ligger nu ikke bare på Mandag Morgens hjemmeside men flere andre også. Den er i øvrigt blevet formidlet i mange andre fora, jf. ovenfor.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev - efter ønske fra TrygFonden - justeret i første fase af projektet, så projektet vægtede to af KRAM-faktorerne højere end de andre: Rygning og alkohol. Det medførte, at den umiddelbare forventning om andelen af gentagelsesspørgsmål (70 pct.) blev reduceret betragteligt - og projektet i højere grad end planlagt baserede sig på nyudvikling. Det er vores klare indtryk, at justeringerne medførte, at vi i endnu højere grad indfriede forventningerne til projektet hos TrygFonden end hvis vi havde holdt os til den oprindelige målsætning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne evt. have afholdt en konference, der involverede deltagerne i højere grad + havde deltagelse af endnu flere uden for kernen af forebyggelsesfeltet.