Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Foredrag om udsatte unge

Professionshøjskolen UCC

Om donationen

Programchef Ida Flachs, Pædagogprogrammet UCC, Professionshøjskolen UCC, har modtaget 200.000 kr. fra TrygFonden. Donationen skal bruges til at afholde en række foredrag om, hvordan man arbejder med at forebygge kriminalitet blandt udsatte unge. Der vil især blive fokuseret på forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Målgruppen for foredragene er de studerende på pædagog- og læreruddannelserne, der ønsker at beskæftige sig med det kriminalitetsforebyggende arbejde imellem skole, sociale myndigheder og politiet (SSP). Denne foredragsrække, ”Bliv styrket i arbejdet med udsatte unge”, er en tilretning af foredraget ”Bliv klædt på til arbejdet med udsatte unge”, som TrygFonden har støttet to gange tidligere. Foredragene vil bygge bro mellem undervisning og praksis samt give konkrete, pædagogiske redskaber til studerende, der i deres profession vil komme til at beskæftige sig med udsatte børn og unge og deres familier. Bl.a. vil de handle om, hvordan man etablerer et kriminalpræventivt projekt, samt nødvendigheden af at skabe og fremme inkluderende, positive og tryghedsskabende fællesskaber af unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Professionshøjskolen UCC
Støttet beløb
200.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foredragene har været efterspurgt og vi har fået positiv feedback fra studerende - men ny bekendtgørelse for pædagog- og læreruddannelsen betyder, at det tværprofessionelle element i uddannelserne har været på standby / under genudvikling. Derfor har efterspørgsel på foredraget været ustabil i perioder. Derfor giver jeg 8, hvor jeg ellers ville have givet 10.