Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Foredragsrække i Kompasset

Center Amagers venner

Om donationen

Kompasset i Center Amager er et aktivitets- og samværstilbud til borgere med psykisk skrøbelighed eller sindslidelser. I samarbejde med Center Amagers Venner vil foreningen med denne donation afholde en række foredrag om forskellige områder indenfor mental sundhed. Formålet er at give information og værktøjer til Kompassets brugere. Blandt brugerne er der stor interesse i at få mere at vide om egen diagnose og inspiration til, hvordan de kan få en mere sammenhængende hverdag.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Center Amagers venner
Støttet beløb
50.000 kr., år 2019
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har øget og fastholdt den nuværende bruger skare og gjort dem mere opmærksomme på muligheden om informations søgning på egen recovery.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er har været mange deltagere. Det har dog været lidt svært med Corona. Det er uddybet mere i rapporten.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona gjorde det sværere men det var en ekstern faktorer der ikke helt kunne planlægges imod.

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed