Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Foredragsrække i Kompasset

Center Amagers venner

Om donationen

Kompasset i Center Amager er et aktivitets- og samværstilbud til borgere med psykisk skrøbelighed eller sindslidelser. I samarbejde med Center Amagers Venner vil foreningen med denne donation afholde en række foredrag om forskellige områder indenfor mental sundhed. Formålet er at give information og værktøjer til Kompassets brugere. Blandt brugerne er der stor interesse i at få mere at vide om egen diagnose og inspiration til, hvordan de kan få en mere sammenhængende hverdag.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Center Amagers venner
Støttet beløb
50.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har øget og fastholdt den nuværende bruger skare og gjort dem mere opmærksomme på muligheden om informations søgning på egen recovery.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er har været mange deltagere. Det har dog været lidt svært med Corona. Det er uddybet mere i rapporten.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona gjorde det sværere men det var en ekstern faktorer der ikke helt kunne planlægges imod.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle