Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Foreninger for alle i Lindholm

DGI Storstrømmen

Om donationen

Boligområdet Lindholm huser 444 børn og unge i alderen 0-24 år, og det vurderes, at kun hver fjerde af de unge benytter sig af idrætstilbud i lokalområdet. Til sammenligning dyrker hele 73 pct. af kommunens øvrige børn og unge i samme aldersgruppe idræt i en forening. Deltagelse i det lokale foreningsliv kan underbygge børn og unges sociale netværk uden for boligområdet samt styrke integrationen i lokalsamfundet. Denne donation går derfor til at bygge bro mellem det lokale foreningsliv og Lindholms børn og unge. Med vejledning fra de ansatte i den lokale helhedsplan vil DGI Storstrømmen tage kontakt til familier med børn i området og gennem samtaler få kortlagt behov og ønsker for deltagelse i foreninger, hvorefter de relevante foreninger kontaktes, og den nødvendige økonomi til kontingent og udstyr sikres. Indsatsen omfatter også at hjælpe børnene/de unge i gang, så de får en god opstart, og derefter følge dem og bidrage til at løse eventuelle problemer, der kan opstå mellem familie, barn og forening. Målet er, at minimum 80 af de lokale unge, som på nuværende tidspunkt ikke er foreningsaktive, efter projektperioden dyrker foreningsidræt.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
DGI Storstrømmen
Støttet beløb
392.385 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den brobyggende del er forankret efter dette forløb, dog ikke som frivillige forældre eller bydelsmødre i boligområdet som forventet, men som en del af Broen Guldborgsunds arbejde, dette er også et tæt samarbejde med Kommunen som støtter både med viden og økonomi.. Udover dette så har de gode resultater også gjort at nabo kommunen som er Lolland har indført en liggende indsat, som også er et samarbejde mellem kommune, broen Lolland og DGI.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samlet set har 51 børn og unge som tidligere ikke gik til idræt fundet vej til foreningsfælleskabet, og derudover kommer så de børn som via brobygningen på skolen har fundet vej til flere foreningsfælleskaber eller nye foreningsfælleskaber. I det første del af projektet var 15 foreningen en del af projektet, og i den anden del var 9 foreninger en del af projektet, dog var der et overlap på 4 foreninger som var med i begge dele, så samlet var der 20 foreninger med i projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For os at se er det klart den rigtige løsning at hvis man skal understøtte at flere børn og unge i et udsatte boligområde skal blive foreningsaktive, så skal der kordineret og håndholdt brobygning til. Evalueringen vil også vise at den største udfordring har været at vores samarbejdspartnere har haft andre dagsordner end lige brobygning af børn og unge, man kunne derfor med fordel have sikret end endnu bedre forventningsafstemning og rollefordeling, her tænkes særligt med helhedsplan, skole.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start