Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forløb for seksuelt misbrugte

Center for Seksuelt Misbrugte Syd

Om donationen

Center for Seksuelt Misbrugte Syd har oplevet en øget efterspørgsel fra voksne med senfølger af misbrug, hvilket har betydet et øget pres på centrets tilbud og fysiske rammer. Denne donation skal bruges til at oprette to gruppeundervisningsforløb med hver især otte deltagere. Forløbene skal dels give deltagerne indsigt og viden om de senfølger, de i deres voksenliv oplever i dagligdagen, og dermed redskaber til at håndtere dem. Og dels skal de give deltagerne et trygt fællesskab, hvor de kan tale om deres oplevelser og problemer med ligesindede. Målet er i sidste ende, at deltagerne opnår bedre trivsel.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Center for Seksuelt Misbrugte Syd
Støttet beløb
75.700 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er aktuelt i dialog med Odense kommune om en fremtidig finansiering og forankring, men dette vil kræve at vi kan videreudvikle på projektet over endnu en periode.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes os at gennemføre de 2 gruppeforløb som planlagt med en høj bruger deltagelse. Ligeledes har udbyttet været meget tilfredsstillende. Vi har ladet gruppedeltagerne udfylde vores egen evaluering, som der vil blive lavet en samlet rapport på og tilsendt til Trygfonden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan med fordel benytte os af flere gæstelærer som oplæg til videre undervisning og dialog i gruppen. Ligeledes har vi søgt om endnu et år med projektet for at justere og cementere på de erfaringer vi har høstet i denne periode. Dette især fordi vi ændrede på målgruppen mellem de 2 forløb, så erfaringerne herfra ville være gode at afprøve videre frem.