Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fornyelse af sikkerhedsudstyr

Beredskabsforbundet kreds Nyborg

Om donationen

Beredskabsforbundet Kreds Nyborg er en frivillig organisation, der deltager i beredskabsopgaver. Der er 20 frivillige tilknyttet forbundet, som én gang ugentlig modtager øvelser for at vedligeholde deres kompetencer. For at de frivillige kan gøre deres opgaver ordentligt er det dog nødvendigt med det rigtige sikkerhedsudstyr og Beredskabets nuværende udstyr er ved at være godt slidt. Donationen fra TrygFonden skal gå til at udskifte de gamle brandhjelme og røgdykkerapparater.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Beredskabsforbundet kreds Nyborg
Støttet beløb
127.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udstyret forventes forsat brug i mange år, med lige så stor tilfredshed :)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har betydet ny sikkerhed og bedre fornyet udstyr, som hele tiden betyder at brandmændensen helbred og fysik bliver skånet mest muligt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udstyret er mere moderne udstyr og tidsvarende, og har betydet at det nye er bedre udført så det er tilpasset ergonomisk for den enkelte. og derved også noget som alle får brugt med stor tilfredshed, og derved højner sikkerheden