Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forprojekt: Brandhaven

Fonden Universe Science Park

Om donationen

Universe Science Park er en oplevelsespark, der har som hovedformål at begejstre børn og unge for naturvidenskaben. I 2017 havde parken 110.000 gæster. En stor del af parkens gæster er børnefamilier, og mange skoleklasser lægger vejen forbi hvert år. Parken ønsker at dedikere et område til en ny udstilling, Brandhaven, der skal handle om ild og brandforebyggelse. Denne donation går til en forundersøgelse, så Brandhaven kan blive bedst mulig. Brandhaven vil blive spredt på et 1.200 m2 interaktivt oplevelsesområde med udstillinger, og hovedattraktionen vil være et hus, der er fyldt med røg og visuelle effekter, hvor man får fornemmelsen af at være i en farlig situation. Gæsterne vil forinden få oplysninger om, hvad man skal gøre og ikke skal gøre, hvis der opstår en brand, og vil derefter kunne bruge denne viden i huset.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Fonden Universe Science Park
Støttet beløb
473.000 kr., år 2018
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem projektet opsattes en kompetencegruppe til videndeling. Under projektet har vi arbejdet sammen med den lokale brand og redning, Københavns brandmuseum samt beredskabsstyrelsen. Alle er positivt stemte for videre samarbejde, hvor der udvikles og deles viden på tværs af organisationerne. Endvidere arbejdes der, fremadrettet, på at udvikle undersvisningsmateriale og skoleforløb. I dele af dette vil vi have fokus på at skabe et godt samarbejde med beredskabsstyrelsen og udveksle erfaringer, samt bidrage til at øge deres udbredelse blandt målgruppen. Slutteligt har vi udarbejdet en vidensrapport, som fastholder og deler den viden der er afdækket under projektet. Rapporten udsendes 3 uger efter projektets afslutning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet havde fokus på at udvikle et koncept for en udstilling i Universe Science Park, der bidrog til at sænke brandstatestikker. Dette mål blev nået ved at udarbejde et udstillingskoncept og en projektplan for realiseringen af den kommende interaktive udstilling. Som et led i projektet afsøgte vi eksisterende undervisningsmateriale og formidlingstiltag. Her inddrog vi de bedste elementer, samt udvidede med et naturvidenskabeligt lag. Vi inddrog eksperter i brandsikkerhed og -formidling, der bidrog til at skærpe fokus på relevante formidlingspunkter, samt dele eksisterende viden. Slutteligt besøgte vi formidlingssteder, der havde beviseligt success med brandformidling. Herefter opstillede vi tre kriterier til en kommende udstilling. 1. Der skal være fokus på det forebyggelse, man selv kan gøre 2. Besøgende skal have viden om forskellige handlingsmuligheder hvis der opstår en brand. 3. Det skal være en sanselig oplevelse med udgangspunkt i naturvidenskab Gennem dette samlede vi et færdigt udstillingskoncept, som blev valideret af eksperter til at opfylde de opstillede mål. Vi har altså udviklet et koncept til en interaktiv udstilling, der formidler brandsikkerhed på en engagerende måde, samt giver de besøgende viden og færdigheder til at handle i en brand. Samtidig har vi valideret de tekniske aspekter af løsningen til en sanselig udstilling, der kan realiseres indenfor den tid, der foreligger i projektplanen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forprojektet var inddelt i fire faser: Videnindsamling; Design og Udvikling; Evaluering og tilpasning; Ansøgning til hovedprojektet. En del af projektet bestod af at indskærpe relevante aktiviteter i de forskellige faser. Der blev især brugt tid på vidensfasen for at kvalificere projektet og i mindre grad på de byggetekniske detaljer. Grundet projektets tidsmæssige placering på året lykkedes det ikke at lave en workshop, der inddrog børn. Det kunne have været fordelagtigt i forhold til videndeling. Det inddrages nu i næste fase.