Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forskning i Sclerose

Aarhus Universitet - Institut for Folkesundhed

Om donationen

I Danmark lider cirka 12.500 personer af multipel sklerose med symptomer som nedsat muskelstyrke, forstyrrelser af syn og balancesans, spasticitet og udpræget træthed. Især trætheden og svækkelse af gangfunktionen opleves som store problemer hos patienterne. I et lodtrækningsforsøg, der foregår i kommunale genoptræningscentre, vil dette projekt undersøge effekten af henholdsvis styrketræning og balancetræning for patienter med multipel sklerose. Begge typer træning skal være så effektiv og målrettet som muligt, da patienterne kun har få kræfter. Effekten vil blive målt på gangfunktion, bevægestrategi, træthed og balance. Uanset om den ene eller den anden træningsform er bedst – eller om de viser sig lige gode – vil de være direkte relevante og anvendelige i praksis. Og de vil kunne få stor betydning for patienternes samlede mobilitet og livskvalitet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet - Institut for Folkesundhed
Støttet beløb
682.433 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vides at flere klinikker der deltog i projektet fortsatte med til tilbyde interventionerne efter deres deltagelse i projektet da de synes træningen var effektiv og inspirerende. Studiets indhold synes således så småt at forankre sig i praksis allerede før det var afsluttet. Dette lægges til grund for et postulat om at projektets resultater vil forankre sig i praksis når det fremadrettet bliver præsenteret for endnu flere sundhedfaglig personer der er ansvarlig for sammensætning af rehabiliterende træning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De planlagte interventionerne blev gennemført på tilfredsstillende vis. De primære mål og størstedelen af de sekundære mål blev evalueret som planlagt og er resultaterne er nu publiseret. Grunde til at graden af indfrielse sættes til 8 i stedet for 10 skyldes at biomekanisk analyse af gangfunktion var udfordret af tekniske og tidsmæssige faktorer. Dette betyder så også, er der stadig foreligger data der ikke er analyseret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er tilfredshed med de valgte aktiviteter. Balancetræning blev gennemført som planlagt og der ønskedes efterfølgende ikke ændring af træningen. Styrketræningen blev gennemført som planlagt og i overensstemmelse med tidligere anvisninger. Ved efterfølgende refleksioner over træningen foreslåes det dog at fremtidig styrketræning sigter lidt bredere med indragelse af flere muskelgrupper i træningen end tilfældet var i dette studie.