Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forundersøgelse Brain & Stroke

Hjernesagen, The Danish Stroke Association

Om donationen

Denne donation går til en forundersøgelse, der over fem måneder skal kvalificere rådgivnings- og oplysningstilbud omkring strokes. Forundersøgelsen skal sætte fokus på, hvordan vi kan passe på vores hjerne, undgå strokes, kende til symptomer, samt svare på de spørgsmål, der opstår hos både ramte, pårørende og bystanders. Anden del af projektet er en kortlægning af de forskellige segmenter, rådgivningstjenesten skal målrettes mod. Danskerne mangler generelt viden om, hvad symptomer på stroke er, og vigtigheden af at komme i hurtig behandling. Omtrent hver 7. dansker rammes af et stroke. Hjernesagen er en landsdækkende forening, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker ramt af stroke og øge kendskabet til de mange muligheder, der er for at forebygge og behandle.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Hjernesagen, The Danish Stroke Association
Støttet beløb
671.675 kr., år 2019
Fokusområde
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forundersøgelsens resultater er forankret i form af udarbejdelse af en baggrundrapport og oplæg til et nyt rådgivningstilbud. Projektets resultater er ligeledes forankret i form af nyerhvervet viden til strokeområdet og til Hjernesagen som organisation.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet, som er en forundersøgelse, har genereret ny viden og inspiration til kvalificering af et tryghedsskabende og informationsudbredende rådgivningstilbud på strokeområdet til befolkningen. Patientforeninger har beredvilligt bidraget med nyttige informationer og erfaring om drift og udvikling af lignende rådgivningstilbud. Projektet har ligeledes indhentet inspiration internationalt - særligt fra Storbritannien - hvilket har bidraget med nye indsigter. En brugerundersøgelse har bidraget med viden om målgruppernes forskelligartede ønsker behov. På baggrund af forundersøgelsen er StrokeLinjen konceptet videreudviklet og beskrevet som en webbaseret informations- og rådgivningsportal, et individuelt telefonrådgivningstilbud som understøttes af en kommunikationsindsats.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets aktiviteter bidrog med relevant viden, men projektet blev forlænget med to måneder, idet der opstod udfordringer i forbindelse med gennemførslen af brugerundersøgelsen, der skulle teste de forskellige segmenters rådgivningsbehov. Rekruttering af et bredt udsnit af de relevante målgrupper tog længere tid end forventet. Det var planlagt, at målgruppen skulle eksponeres for RedHjernen kampagnen, for at teste hvilke behov der kunne opstå, når kampagnen blev udrullet. Kampagnen var dog ikke klar til at blive offentliggjort på daværende tidspunktet da interviewene blev gennemført, derfor kunne deltagerne i brugerundersøgelsen ikke eksponeres for kampegnen.

Fokusområde

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Mere om vores fokusområde Akut hjælp