Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fra ensomhed til livsglæde

Slagelse Kommune

Om donationen

Slagelse Kommune modtager donationen til et projekt om ensomhed. Planen er at uddanne unge og voksne, som selv kæmper med ensomhed, til at være noget for ensomme ældre. Projektet vil inddrage kommunalt ansatte, frivillige, det lokale erhvervsliv, en lang række patient- og pårørendeforeninger samt en ensomhedskonsulent, en demensklovn, spisevenner, børnehaver m.fl.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Slagelse Kommune
Støttet beløb
500.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i hele projektet haft fokus på ikke at opstarte nye tilbud til ensomme borgere, før der var en plan for forankring. De fleste aktiviteter er forankret i eksisterende foreninger/aktivitetscentre med frivillige som drivkraft. For første gang har vi også haft samarbejde med LOF, hvor vores nye sangkor er forankret med opstart i 2022.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af COVID fik vi ikke indfriet alle vores målsatte aktiviteter, idet COVID skabte frygt hos de ældre for deltagelse i aktiviteter i store perioder. Til gengæld blev der løbende skabt andre nye fællesskaber til glæde for ensomme borgere. Det er ikke muligt for os at svare på om målet med nedsættelse af ensomhedsprocenten fra 8,8 til 6,0, idet vi stadig afventer tallene fra Sundhedsprofilen 2021. Der er i vid udstrækning gennemført samtaler med ensomme borgere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej som situationen har været med COVID synes vi selv, at vi har lavet rigtig mange dejlige nye tiltag, som er kommet rigtig mange til gode. Vi ville gerne have haft uddannet en demensklov, men det viste sig desværre, at mange af de ældre på plejecentrene var bange for klovnen. derfor valgte vi ikke at gå videre med dette tiltag.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle