Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fra madspild til sundt liv

Røde Kors Hovedstaden

Om donationen

Op mod 200.000 danske husstande har ofte ikke penge nok til mad, hvilket går ud over kvaliteten af den mad, de køber. Ifølge forskning kan usikkerhed omkring, hvordan man skal få råd til mad til sig selv og sine børn, fremprovokere stress. Røde Kors Hovedstaden har siden 2017 delt overskudsfødevarer ud til socialt udsatte på Vesterbro med fokus på, at det skal være en værdig oplevelse for modtagerne. Med donationen kan Røde Kors også dele mad ud på Nørrebro for at undgå madfattigdom og øge mental og fysisk sundhed blandt sårbare borgere.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors Hovedstaden
Støttet beløb
2.024.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes at forankre projektet langsigtet endnu, idet det for nuværende blot er finansiering til projektet til udgangen af 2024. Der er heller ikke taget stilling internt i organisationen, om projektet kan egenfinansieres primo 2025 via indtægter fra salg af genbrugsvarer i vores genbrugsbutikker og salg af førstehjælpskurser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På langt de fleste parametre har projektet levet op til målsætningerne. Antallet af unikke deltagere har oversteget vores forventning. Det samme har opbakningen blandt frivillige, samarbejdspartnere m.m. I forbindelse med vores deltagerevalueringer, har deltagerne givet udtryk for bedre større fysisk sundhed, øget livskvalitet og mental sundhed, styrkelse af sociale kompetencer, men om effekten er varig, er hæftet med større usikkerhed, jvf usikkerheden om projektets fremtidige eksistens.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Større fokus på brobygningsaktiviteter til andre sociale fællesskaber i starten af projektet. Større fokus på økonomisk bæredygtighed.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle