Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fra udsat til værdsat

Svendborg Museum

Om donationen

For at styrke de sociale kompetencer hos hjemløse, har Danmarks Forsorgsmuseum ved Svendborg Museum modtaget en donation til et kulturelt beskæftigelsestilbud, hvor hjemløse bliver medskabere af en udstilling, der inddrager deres livsfortællinger. Udstillingen skal dels indgå i den permanente udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum og dels turnere rundt i landet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Svendborg Museum
Støttet beløb
500.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udelukkende planer om at udvide samarbejdet, for det giver endnu mere til museet og til dem, end vi havde troet muligt. Fra udsat til værdsat er en grundig og afgørende videreudvikling og en cementering af en metode, som museet har afprøvet i mindre skala i tidligere projekter, og som nu er en del museets DNA. Fire projektdeltagere er i dag ansat som formidlere på museet. En er desuden ansat i flex-job som museumsvært medens vi jævnligt er i kontakt med de øvrige deltagere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Danmarks Forsorgsmuseum har med Fra udsat til værdsat udviklet en samfundsrelevant kulturindsats for og med socialt udsatte, der i deres samarbejde med museet fungerer som ”alternative eksperter”. Projektet har skabt positive forandringer for de mennesker som deltog og sociale fællesskaber, hvor deltagerne oplever, at de og deres viden om social udsathed bliver værdsat. Ved projektstart havde ingen deltagere arbejde. Syv deltagere er i dag enten i i flex-job eller deltidsansatte på museet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forløbet som håbet, bortset fra den effekt COVID-19 har haft. Ift. til hvervning af deltagere, hvor vi ændrede strategi fra første til anden runde, da det viste sig svært at finde deltagere. Vi havde håbet på, at SAND og Svendborg Kommune kunne hjælpe mere end de kunne. Langt de fleste deltagere er fundet ved, at museet på egen hånd har kontaktet forsorgscentre, væresteder, bofællesskaber, herberg, misbrugscentre mm., og er taget på besøg. Det burde vi have gjort fra start.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle