Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Fra underskud til overskud"

Frivilligcenter SR-Bistand

Om donationen

Med en donation fra TrygFonden kan Frivilligcenter SR-Bistand etablere et sammenhængende gældsrådgivningforløb, der skal stabilisere og forbedre socialt udsatte borgeres økonomi og reducere antallet af borgere, der kommer igen for gældsrådgivning. Tilbuddet hedder ”Fra underskud til overskud” og sætter ind med konkret rådgivning om gæld, aftaler med kreditorer og udarbejdelse af realistiske budgetter. Derudover har projektet en langsigtet ambition om at motivere borgerne til at bryde et bestemt adfærdsmønster og finde årsagen til gældssætning, bl.a. via tilbud om psykologaftaler og deltagelse i selvhjælpsgrupper. Op mod 350 personer forventes at få glæde af tilbuddet eller dele af tilbuddet, som gennemføres i samarbejde med bl.a. Arbejdernes Landsbanks Nørrebroafdeling, Værestedet Oasen og Ressourcecentret Ydre Nørrebro. TrygFonden har støttet projektet med 324.960 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter SR-Bistand
Støttet beløb
324.960 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gældsrådgivningen er forankret fra 2016 som en integreret del af Den Social-Juridiske Rådgivning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi anser projektet som en succes. Vi nåede målgruppen i forventet antal og tilfredshedsundersøgelsen viser dels tilfredshed med forløbet (gennemsnitlig vurdering er 7,5 ud af 10) og med resultatet (65 % fik stabiliseret eller forbedret sin økonomi). Ikke alle antagelser om målgruppen, dens behov og muligheder viste sig at holde stik, så der blev foretaget nogle tilpasninger af metoden undervejs.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Succesen har i høj grad ligget i den økonomiske rådgivning. De borgere der har gjort brug af rådgivningen har ytret tilfredshed med rådgivningsmuligheden som har hjulpet dem ”hele vejen”. Rådgivningen har haft tæt kontakt og indgået forlig til banker og andre finansielle virksomheder samt offentlige myndigheder på borgerens vegne. Sidstnævnte har været i forbindelse med både ansøgning om eftergivelse af offentlig gæld samt ansøgninger til socialretlige ydelser, der skulle medføre et større rådighedsbeløb til borgeren. Der har været behov for metodiske justeringer. Vi har i hele projektperioden tilstræbt os til at hjælpe også de mest udsatte borgere. Derfor har de frivillige rådgivere, på trods mange udebliver fra samtaler, ikke opgivet at kunne hjælpe den enkelte borger og fuldt op på kontakten. Derfor anser vi, at projektet nok hjulpet mange af de borgere, som ellers ville være blevet ”glemt”. Eksempelvis har rådgivningen ringet til den pågældende for at huske på mødetidspunktet. Dette har forbedret fremmødet. Tilfredsvurderingen har vist tilfredshed med den indsats. Mange borgere var allerede i en form for samtaleforløb /behandlingsforløb og derfor anså både de og vi at påbegynde samtaler ikke var en oplagt mulighed. Ligeledes har der været henvendelser, hvor borgeren alene var interesseret i den økonomiske rådgivning og ikke i de øvrige tilbud. På grund af deres uoverskuelige situation har mange af brugerne ikke har magtet at overholde indgåede aftaler: omkring 70 % af de visiterede borgere er udeblevet til aftalte samtaler. Vi valgte dog at fastholde tilbuddet om samtaler i projektperioden, for de brugere for hvem, det var det rette tilbud på rette tid. Da færre brugere end forventet viste sig at kunne få gavn af en samtalerække, har der heller ikke været nok deltagere til at danne netværksgrupper efterfølgende. I forhold til den udegående rådgivning, blev tilbuddene også tilpasset de konkrete muligheder og behov. Samarbejdet med Ressourcecenter Ydre Nørrebro om økonomisk rådgivning til unge blev eksempelvis hurtigt tilpasset til i stedet at tilbyde en indledende undervisningsrække i økonomi, herunder budgetlægning og arbejdsforhold til de unge. Denne undervisningsrække har været en succes, da rådgiverne fik en god dialog med gruppen, og det derefter ikke virkede så grænseoverskridende at søge hjælp til privatøkonomien.