Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fredagscafé

Fællesorganisationen ODA

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden kan fællesorganisationen ODA oprette en hjemmeside, minhverdag.nu, der gør det nemmere for de omkring 400.000 danskere, der i dag lever med OCD, depression eller angst, at dele erfaringer. Målet er at styrke de sygdomsramte i troen på, at det er muligt at gøre meget selv for at håndtere psykiske lidelser og mindske symptomerne. Der er tale om et online forum, hvor både sygdomsramte og pårørende kan bidrage med erfaringer om, hvad der virker, når man skal forsøge at skabe sig et godt liv på trods af psykiske lidelser. ODA er en fællesorganisation, som driver to sociale caféer og de tre medlemsforeninger OCD-foreningen, Angsforeningen og Depressionsforeningen. TrygFonden har støttet projektet med 259.600 kr.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fællesorganisationen ODA
Støttet beløb
259.600 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De manglende brugere, har gjort det, vanskeligt for os at se en fremtid i projektet. De unge brugere, vi har været i kontakt med, har udtrykt, at de har haft stor glæde af cafeen og vores tilbud. Og vi mener stadig ville kunne gøre mere for målgruppen. Men vi er nødt til at finde en mere sikker vej til at få fat i dem.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft problemer med, at rekruttere og fasthold unge i det omfang vi forventede. Den gruppe af unge, vi havde i og omkring cafeen, da projektet blev udviklet, mistede vi kontakt til i forbindelse med opstartperiode, med først en langtidssygemeldt projektleder, der endte med en aftrædelse. Samtidtig har vi lokalt oplevet stigende "konkurrence" ift. ungetilbud for psykisk sårbare.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skulle have sikret os en tydeligere og mere sikre rekrutteringsveje ind i cafeen.