Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fredes Woodshop

Settlementet på Vesterbro

Om donationen

Settlementet på Vesterbro i København står bl.a. bag Fredes Woodshop på Saxogade og er ved at udvikle gaden til en social handelsgade, hvor butikkerne påtager sig at fremme bæredygtigt forbrug og det rummelige arbejdsmarked. Fredes Woodshop er et træværksted, der laver bæredygtige træproduktioner, og som rummer nogle af de mest marginaliserede borgere. Formen i Fredes Woodshop har vist sig at fungere rigtig godt for målgruppen med høj stabilitet og lavt sygefravær til følge. Med udgangspunkt i Fredes Woodshop vil Settlementet derfor udvikle et beskæftigelsesforløb, der skal hjælpe udsatte og sårbare borgere tættere på arbejdsmarkedet ved at opkvalificere både deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Med indsatsen skal det samtidig afdækkes, hvilke faktorer der er udslagsgivende for, at borgerne udvikler sig på værkstedet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Settlementet på Vesterbro
Støttet beløb
1.397.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i vores evaluering kunne konstatere, at netop Fredes Woodshops metoder er i stand til at rykke de mest isolerede og udsatte ind i et arbejdsfællesskab. Dette kan ikke kombineres med en kommerciel drift, uden funding udefra. Det er ikke lykkedes os at finde funding til den fortsatte drift, men metoden forankres uanset via vores co-creation-butikker, hvor det er eksterne samarbejdspartnere, vi oplærer i vores beskæftigelsesindsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi konkluderer, at denne metode med fokus på konkret værkstedsarbejde, er særligt meningsfuld for udsatte borgere og i høj grad har medvirket til at bringe dem ud af isolation og marginalisering, bl.a. fordi det har været muligt at tilrettelægge opgaver, så den enkelte borger – på trods af meget få ressourcer – har oplevet at få succesoplevelser, og at det har bidraget til at borgere, som oplevede at status quo eller måske en førtidspension var de eneste muligheder – er kommet i arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har måtte konstatere, at det har været en for stor en udfordring for de fleste af borgere at tilegne sig viden inden for værkstedskompetencerne, herunder at læse manualer og sikkerhedsinstrukser, samt at betjene de særlige maskiner i værkstedet. Vi har derfor i løbet af projektet måtte nedtone denne del af arbejdet til fordel for mindre komplicerede opgaver, såsom slibning, maling, oliering o.lign. De øvrige aktiviteter har i høj grad været de helt rigtige til at nå vores mål.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle