Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frem mod en sund familie

Havnegade 3, 5700 Svendborg

Om donationen

Kontakt Mellem Mennesker i Svendborg tilbyder bl.a. retshjælp, international mødregruppe, krisehjælp for kvinder, børns voksenvenner og et flerkulturelt madfællesskab for mødre af forskellig etnisk baggrund. I madfællesskabet afholdes hver uge fællesspisninger, hvor mødrene på skift tilrettelægger og tilbereder maden fra deres eget hjemland. Med denne donation vil Kontakt Mellem Mennesker ikke kun sætte fokus på maden, men sundhed generelt og emner som ernæring, vitaminer og de officielle kostråd. Kvinderne vil også blive tilbudt svømning, aktivt weekend-ophold, familiemadlavnings-workshop mv.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Havnegade 3, 5700 Svendborg
Støttet beløb
100.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indgået et partnerskab med Sunde fællesskaber - et projekt under Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro, som har hjulpet os både økonomisk og med at retænke vores motionstilbud, så de forankres bedre mere bæredygtigt ved at flere af disse tilbud er varetaget af kvinderne selv. Også kogebogsudgivelsen, håber vi, kan være med til at synliggøre os som et spændende attraktivt fællesskab og til at hjælpe os med at rekruttere nye, gode, frivillige kræfter for at sikre udvikling og forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trods Corona har vi nået vores mål både på kort og lang sigt. Madfællesskabet er i høj grad lykkedes med et af vores langsigtede mål om at styrke medskabelse og ejerskab hos kvinderne. Det har vi især gjort gennem en kollektiv kogebogsudgivelse om kvindernes mad og livsfortællinger, men også gennem et nyt "program", hvor kvinderne trænes, så de på sigt selv vil kunne varetage nogle af madfællesskabets motionstilbud (yoga, svømning), så aktiviteterne stammer fra dem selv og udgifterne holdes nede

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Madfællesskabet har gennemført næsten alle planlagte aktiviteter (fællesspisning, svømning for mor og barn, aktiv weekend tur for mor og barn, informationsaftener, kogebogspublikation og udvekslingsture)men grundet Corona og 13 ugers nedlukning har frekvensen været reduceret. Her har fællesskabet kompenseret med online tilbud og udendørsaktiviteter såsom guidet fælleslæsning og gåture for dem, som havde lyst. Vi vil fremover gerne afvikle flere madworkshops med henblik på at øge beskæftigelsen.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet