Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fremtidens helte

Frivilligcenter Helsinge

Om donationen

Med denne donation ønsker Frivilligcenter Helsinge i samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning at tilbyde udsatte borgere en gratis og anderledes ferieaktivitet, som lærer dem om brandforebyggelse. Aktiviteten afholdes i forbindelse med en sommercamp, der henvender sig til børnefamilier, som ikke selv har mulighed for at give børnene ferieoplevelser – fx flygtningefamilier og enlige forældre. Aktiviteten skal give familierne kompetencer inden for førstehjælp og brandforebyggelse samtidig med, at de får en god oplevelse sammen. Brandaktiviteterne strækker sig over to af sommercampens fem dage, der også byder på sociale aktiviteter såsom madlavning og lege.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Helsinge
Støttet beløb
121.800 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne modtog et medborgerførstehjælpsbevis, som de altid vil kunne bruge - I hverdagen, til jobsøgning m.m. Det var utrolig lærerigt. Derudover blev der knyttet bånd mellem børn og voksne, som forhåbentlig vil vare ved. De frivillige ønsker fremadrettet at afholde et par udflugter, hvis muligt, for at fastholde den gode relation blandt familierne og de frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet blev i høj grad indfriet. Det var en rigtig succesfuld sommercamp. Deltagerne modtog et medborgerførstehjælpsbevis fra Frederiksborg Brand og Redning. De fik lært om ABC-modellen, førstehjælp og slukning af ild. De fik selv prøvet kræfter med slukning af ild og lagt hinanden i sideleje - Det var utrolig lærerigt, grænseoverskridende og sjovt. Generelt havde alle en meget positiv ferieoplevelse på Camping Feddet, som bød på diverse sociale aktiviteter (Svømmeland, minigolf, bondegårdsdyr m.m.). Foruden diverse aktiviteter på pladsen arrangerede de frivillige orienteringsløb, hvor gruppen blev rystet sammen. Turen varede fra onsdag - søndag og der var derfor god tid til at lære hinanden at kende. Børnene legede på tværs og de voksne fik tilberedt mad på kryds og tværs af familier. Allerede i bussen fra Helsinge til Sydsjælland blev der skabt et fællesskab, da alle var spændte og glædede sig. Derudover havde de frivillige arrangeret at de første to dage (torsdag og fredag) blev tilbragt på campingpladsen, hvor kurset blandt andet blev afholdt. Og lørdag blev brugt i BonBonLand, hvor alle forlystelser blev prøvet. Vi tildeler "kun" vores mål med turen 10, da der var enkelte familier, som havde lidt svært ved at deltage i fælles aktiviteter. Dette skyldes at familierne er forholdsvist sårbare (begrænset økonomi, sprogkundskaber, psykiske udfordringer m.m.) og der kan være grænseoverskridende at være omringet af andre mennesker. Familierne fik uden tvivl udfordret deres egne evner og deltog, når overskuddet var til det. Derudover modtog vi afbud fra én frivillig et par dage inden turen, og det lykkedes ikke at finde en afløser. Det kunne have været fordelagtigt med endnu en frivillig. 3 deltog, men 4 havde været optimalt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne fungerede rigtig godt og rystede gruppen sammen. Foruden de nævnte aktiviteter i ansøgningen, tilbød en frivillig yoga og meditation på stranden hver morgen for kvinderne. Det var en stor succes, hvor de nød roen og vandet brusen. Derudover afsluttede de sessionen med arabisk dans på stranden, så dagen kunne ikke starte bedre. Dog kunne det være fordelagtigt med endnu en frivillig, da børnene havde behov for leg og sjov hele dagen og campingpladsen rummede mange muligheder, hvor man kunne have delt sig mere op og underholdt børnene mere. Derudover kunne der have været flere ressourcer til at rumme de mest sårbare familier og tage hånd om dem og eventuelt fokusere mere på rekruttering af psykologer, pædagoger m.m., som på anden vis kunne tackle sårbarheden og måske rykke grænserne endnu mere.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start