Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fri for mobberi i vuggestuen

Perlen

Om donationen

Institutionen Perlen har det sidste år arbejdet med temaet Fri for Mobberi i deres børnehavegrupper og ønsker at udvide projektet til vuggestuegrupperne. Med denne donation ønsker institutionen at sende to pædagoger på kursus samt indkøbe en Fri for Mobberi-kuffert, der indeholder materiale om, hvordan temaet formidles til små børn. Formålet med dette projekt er at styrke forebyggelsen af mobning på længere sigt.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Perlen
Støttet beløb
2.837 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der arbejdes med Fri for mobberi som en fast del af den pædagogiske praksis, ligesom der er kommet hele uger på årshjulet, hvor der er særligt fokus på Fri for mobberi i hele dagtilbuddet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at børnene tager redskaberne fra Fri for mobberi til sig, men det tager lang tid at ændre i børnekulturen. Derfor forventer vi over endnu længere tid at se flere resultater.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det gav rigtig god mening, at der kom to medarbejdere på kursus. De er klædt rigtig godt på til at løfte opgaven, og har formået at videreformidle til kollegaerne og vi ser, at arbejdet implementeres i den pædagogiske praksis.