Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frirummet

Videnscenter for demens Aalborg kommune

Om donationen

Mange børn og unge, hvis forældre har demenssygdom, er præget af sorg, isolation, tabu og stor ansvarstagen. Med donationen kan Videnscenter for Demens i Aalborg Kommune fortsat afholde børne-pårørendegrupper og uddele muleposer med informationsmateriale og samtalebog til familier med børn, som kunne have gavn af samtalegrupperne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Videnscenter for demens Aalborg kommune
Støttet beløb
30.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Frirummet kører som forsat og er et fast etableret tilbud. Vi har fået bogen både trykt i fysisk version og som pdf, hvilket gør det meget nemt at sende den ud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bogen som er blevet udviklet er allerede blevet taget godt i mod udover at vi har fået positive tilbagemeldinger fra både børn og forældre om bogen. Så har vi derudover oplevet stor landsdækkende interesse for bogen. Det betyder at bogen nu også bruges i andre kommuner og der derfor er endnu flere familier som kan få glæde af den. Tilbagemeldingerne vi har fået er at bogen er let forståelig og at man kan sidde sammen omkring den.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ift. at få udbredt bogen, har det ikke været noget problem og vi har oplevet en enorm interesse. Men vi er først i begyndelsen af det som skal skabe rekruttering til gruppen, så det er lidt sværere at sige. Vores demenssygeplejersker har først for nyligt fået muleposerne, men er begyndt at tage dem med ud. Derfor er vores ovenstående tal ikke helt korrekte, da det er svært at angive endnu. Vi har lavet promovering for bogen og tilsendt bogen til måske omkring 500 mennesker.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet