Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fristed for piger 13-19 år

Pigeliv

Om donationen

Foreningen Pigeliv er et fritidstilbud målrettet 13-19-årige piger i Vollsmose. Foreningen har åbent et par timer to gange ugentligt, hvor pigerne bl.a. laver mad sammen, læser lektier, spiller eller hygger med hinanden. Aktiviteterne aftales og planlægges sammen med pigerne, og indimellem er der eksempelvis råd til en museumstur, et bowlingarrangement eller en tur på skøjter. I øjeblikket har foreningen cirka 15-20 brugere, men målet er at få flere piger med i fællesskabet. Denne donation går til at fortsætte indsatsen, der hjælper til at udvikle pigernes sociale kompetencer og har stor betydning for deres trivsel.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Pigeliv
Støttet beløb
20.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pigeliv er blevet en integral del i pigernes hverdag. Derudover får vi stadig nye medlemmer, som er interesserede i de aktiviteter, vi har til dem.Vi har dog problemer med at finde varig støtte til projektet, da vi er underlagt hele tiden at skulle udvikle os, og finde på nye tiltag, selvom det vi allerede har fungerer så godt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i løbet af det forgangne år været i stand til at få flere piger med i foreningen. Vi har på nuværende tidspunkt 40-45 medlemmer. Pigerne er fra 13 år og opefter. Vi har været på tur med pigerne til København i efterårsferien, hvor de fik en rundvisning på Christiansborg og dermed indblik i den demokratiske process i Danmark. Vi har også være ude at bowle, at skøjte og vi har været ude at spille spil på Papa's papbar. I lokalerne har vi haft åbent 2 gange om ugen (Mandag og onsdag fra kl. 16-19). Her har vi lavet mad, hyggesnakket, spillet spil, malet billeder og meget mere. Pigerne har lært hinanden bedre at kende og har fået en tættere relation til de frivillige med gensidig tillid. Vores ultimative formål er at hjælpe pigerne videre til et succesfuldt voksenliv, derfor vil vi fortsætte med at være en stabil tilstedeværelse for pigerne forhåbentlig i mange flere år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I vores tur til København havde vi kun de ældre piger med (over 15 år). Vi kunne med fordel tilføje en tur til Kolding Storcenter eller lignende begrænsede steder, hvor vi tager de yngre piger med også. En tur ud af byen med pigerne vil styrke deres bånd og skabe et unikt sammenhold gennem de fælles oplevelser i et nyt og fremmed sted. Vi arbejder på at lave sådan en tur i fremtiden.