Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fristedet

Sygehus Sønderjylland

Om donationen

Sygehus Sønderjylland er i færd med at blive udvidet til et supersygehus i Aabenraa. I den forbindelse skal der bygges et Familie-hus, som skal huse børne- og ungeklinikken med ambulatorier, sengeafdeling og akutmodtagelse for unge patienter og deres familier. Afdelingen har planer om at etablere et sundhedsfremmende udemiljø, der skal være et fristed for de unge under indlæggelsen. Udemiljøet vil bestå af et legeområde med involverende miljøer, som tilgodese de forskellige aldersgrupper og behov samt en sansehave og et udendørsfitnessområde. Udeområdet skal skabe rammerne for samvær, adspredelse og fysisk aktivitet på trods af sygdom. TrygFondens donation skal gå til etableringen af udeområdet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Sygehus Sønderjylland
Støttet beløb
500.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ovennævnte er implicit i arbejdet i Familiehuset. For at kunne gøre dette helt optimalt skal de øvrige etaper først etableres, da endnu ikke alle aktiviteter kan foregå i uderummet i dag. Uderummet er taget flittigt i brug i august 2015, både til leg, samtaler og mad, som indtages i uderummet. Uderummet har flere funktioner, og forventes at kunne bruges endnu mere i takt med etableringen af de næste 4 etaper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Siden denne fondsansøgning er Ann Meilvang udtrådt af projektet, og Masterplan Sekretariatet har overtaget denne opgave. Der er også udarbejdet en designløsning for uderummet i samarbejde med Designskolen Kolding (i stedet for Syddansk Sundhedsinnovation), og Fristedet er blevet endeligt navngivet ”Uderummet Lysningen”. Donationen fra TrygFonden er sammen med to andre donationer anvendt til 1. etape af projektet, hvor der er etableret en basisløsning i jorden med stabilt grusunderlag, dræn, strømføring ol. samt gummibelægning, beplantning, og kun enkelte legeredskaber. Det betyder, at vores mål endnu ikke kan indfries helt, men i forhold til det etablerede i etape 1 er vores mål indfriet. Vi er godt i gang med at søge flere donationer, og ved etablering af de næste 4 etaper med lege- og aktivitetsredskaber, forventer vi at kunne indfri alle vores mål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da ansøgningen blev skrevet, var der et samarbejde i gang med Syddansk Sundhedsinnovation. Ved hjælp af dem blev der afholdt workshops og inddragelse af børn og pårørende, hvilket gav stof til videre eftertanke, og hjalp os til at se nye muligheder med uderummet. Efterfølgende blev der indgået samarbejde med Designskolen Kolding, hvilket endte ud i den endelige designløsning, som nu 1. etape er etableret efter. Designløsningen er vedlagt som bilag (under effektmålings punktet). Medierne er involveret i forhold til løbende opdatering af sygehusets hjemmeside, Facebook samt Jydske Vestkysten, der bragte artikler og billeder fra indvielsen af uderummet. Samarbejdet med Designskolen kunne med fordel have været etableret på et tidligere tidspunkt, men dette var ikke til at forudse, da vi ikke vidste nok om hvilke muligheder, der var i uderummet.