Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frivillige idrætsfællesskaber

RECOVERY BULLS Danmark

Om donationen

Donationen går til at skabe nye stof- og alkoholfrie idrætsfællesskaber for socialt udsatte. Foreningen arrangerer aktiviteter for udsatte kvinder og mænd med sociale udfordringer som ensomhed, hjemløshed, afhængighed samt fysiske og psykiske sygdomme. De ugentlige idrætsaktiviteter er et tilbud til deltagerne om at blive en del af et fællesskab. De frivillige, som står for projektet, er personer, der selv tidligere har befundet sig i samme situation som deltagerne, hvilket giver en god forståelse mellem de frivillige og deltagerne. Recovery Bulls har 12 idrætsfællesskaber i 11 kommuner, og med donationen kan Recovery Bulls ansætte en medarbejder, der skal styrke og udvikle indsatsen i de sjællandske lokalafdelinger i Vordingborg, Næstved, Kalundborg, Slagelse og København.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
RECOVERY BULLS Danmark
Støttet beløb
788.350 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den meget fine udvikling i antallet af lokalforeninger på Sjælland, medlemmer og frivillige i de enkelte foreninger tyder på et stærkt fællesskab, som vil udvikle og konsolidere sig i fremtiden. Det er i høj grad i de interne relationer i fællesskabet at styrken skal ses,men i forhold til konsolidering er det samspil som lokalforeningerne har med deres lokale, kommunale sociale tilbud (fx væresteder og misbrugscentre) helt afgørende. Alle 4(6) sjællandske lokalforeninger samarbejder med Kommunen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De kortsigtede målsætninger om 50 medlemmer i henh. Kalundborg og Vordingborg og 100 medlemmer i København og Slagelse er stort set indfriet til trods for covid nedlukning i 2021. Det samme gælder antallet af frivillige (16-30 i alle byer). Antallet er aktiviteter og opretholdelsen af ’regelmæssige, ugentlige aktiviteter er ligeledes indfriet; endda med flere ugentlige aktiviteter i flere af byerne. Målsætningen er suppleret med idrætsfællesskaber i både Næstved og Korsør. antal aktiviteter 350+

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kunne man med fordel have gjort noget anderledes? Målopfyldelsen taler for at det i høj grad er de rette aktiviteter og den rette tilrettelæggelse af tilbuddet, der er valgt. Selve idrætsaktiviteterne er ikke fastlagt på forhånd og uafhængigt af den lokale sammensætning af deltagergruppen. Der er stor forskel på vores fællesskaber og de mennesker som er med i dem i fx Kbh. og Kalundborg og derfor laver de forskellige aktiviteter. Alder, køn og sociale udfordringer hænger sammen med efterspørgs