Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frivillige sociale viceværter

Boligselskabet Fruehøjgaard

Om donationen

Boligselskabet Fruehøjgaard er en almen boligorganisation, der administrerer 13 afdelinger og 1.551 boliger. Beboere i afdelingen har – sammenlignet med andre borgere i Herning Kommune – lavere indkomst, lavere uddannelse, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er flere på overførelsesindkomst. Med dette projekt ønsker boligselskabet at skabe et korps af frivillige sociale viceværter, der skal være til støtte for de udsatte beboere ved at hjælpe dem med småærinder og tale med dem, når de har brug for det. Det primære formål med projektet er at skabe større livskvalitet, trivsel og tryghed samt bryde følelsen af afmagt og ensomhed hos sårbare beboere.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Boligselskabet Fruehøjgaard
Støttet beløb
511.000 kr., år 2017
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Boligselskabets organisationsbestyrelse har besluttet at projektet skal forankres i og finansieres af selskabet. Det er vurderet at projektet er til direkte glæde og gavn for mange af vores beboere, men også støtter og aflaster medarbejderne. Når medarbejderne møder en beboer, der efterspørger ekstra hjælp og/eller socialkontakt, kan de i dag, bruge lidt tid på at skabe kontakt mellem beboer og frivillig og derefter med god samvittighed fortsætte deres arbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pr. 28/2-23 er der 8 frivillige sociale viceværter, 8 nabovicevært (organiseret i én afdeling) og 2 cykelviceværter. Det sidste år fra 1/1-22 til 28/2-23 har de frivillige sociale viceværter været i kontakt med ca. 33 beboere og har besøgt, hjulpet eller været på tur med beboere over 171 gange. Cykelviceværterne har i samme periode ordnet ca. 120 cykler. Derudover er der også den håndsrækning som naboviceværten har givet. Projektet er fremadrettet forankret i og finansieret af boligselskabet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja! Vi fandt ud af at den største udfordring er at nå ud til de beboere, der har mest brug for hjælpen. Det opsøgende arbejde kunne med fordel være blevet vægtet højere og det samme kunne arbejdet med at bruge ansatte i fx boligselskabet, kommune og boligssocialtprojekt som brobyggere og tillidsskabere til beboerne og ad den vej opnå kontakt. Processen med at nå beboerne har taget meget længere tid end forventet, men er med tiden lykkes, men det kræver en fortsat og kontinuerlig indsats.