Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frivillige til handicappede

Aalborg Kommune

Om donationen

Aalborg Kommune har gennem en årrække arbejdet med at styrke handicappedes sociale relationer gennem projekt fri-tid, hvor kommunen laver 1:1 matches mellem frivillige og voksne med fysiske og/eller kognitive handicap. Aalborg Kommunes handicap-afdeling ønsker med denne donation at styrke arbejdet med at hverve frivillige, der foreløbigt tæller 50 og primært udgøres af unge studerende. Målet er også at få seniorer og andre hvervet som frivillige, hvilket bl.a. skal ske gennem åbent hus-arrangementer, møder på uddannelsesinstitutioner og i kultur- og forsamlingshuse, informationsvideoer og annoncering. På baggrund af erfaringerne med hvervningen af frivillige vil Aalborg Kommune afslutningsvist udarbejde en guide til andre organisationer med gode råd til lignende indsatser.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Kommune
Støttet beløb
263.200 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af projektet har været en succes på den måde, at det på baggrund af projektaktiviteterne er blevet besluttet at Fri-tid fra januar 2018 skal være en fast indsats i Aalborg Kommune, således der fremadrettet skal være et fast team der varetager hvervning og koordinering af frivilligaktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem projektperioden er der rekrutteret 74 frivillige. Der er lavet en lang række hvervningstiltag gennem forløbet, hvilket betyder at der er er udbredt kendskab til muligheden for at være frivillig for personer med handicap blandt mange borgere i Aalborg Kommune.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De udførte hvervningsaktiviteter har bevirket at projektets målsætning blev nået. Der kunne måske med fordel være arbejdet på at involvere de allerede aktive frivillige i hvervningsaktiviteterne i højere grad. Det kunne desuden være ønsket, at det var lykkedes at få arrangeret præsentationer på flere forskellige studieretninger.